Nerwice kwalifikuje się do zazwyczaj występujących zakłóceń zdrowia. Z opisowego punktu widzenia pojęcie nerwicy zawikłane jest do zdefiniowania. W minionych latach dookoła tego terminu narosło wiele kontrowersji.

Niemniej jednak w literaturze podmiotu wskazuje się, iż uzasadnione jest pojmowanie zakłóceń nerwicowych, jako psychogennych czynności organizmu ludzkiego – jeśli taki problem jest u dziecka, zobacz terapia dla dzieci gdańsk. W wielu publikacjach przeczytać można, że częstym czynnikiem nerwic są nieodreagowane czynniki oraz urazy psychiczne. Inni autorzy rozszerzają ten pogląd o nieświadome konflikty wewnętrzne czy też konflikty miedzy wzajemnie wykluczającymi się wartościami bądź też potrzebami. Wszystkie przyczyny łączy wspólny mianownik: tkwią one, niekiedy wybitnie głęboko w samym człowieku, on zaś znamionuje się normalną wrażliwością na różnorodne sytuacje.

Człowiek posiada banalną dla niego zdolność rozładowania napięć i nagminnie bolesne doświadczenia. Otoczenie stawia przed nim rozmaite wymagania, zaś fakt niemożliwości ich podołaniu może znamionować się w postaci występowania nerwic.