Inwestycja w akcje na giełdzie to doskonały sposób na dywersyfikację portfela oraz uchronienie środków finansowych przez negatywnymi skutkami inflacji. Aby odnieść sukces na giełdzie, trzeba jednak wyróżniać się szeroką wiedzą i kompetencjami. Bez odpowiedniego przygotowania, osiągnięcie sukcesu może być niezwykle trudne. Jedną z najważniejszych kwestii, o której powinny pamiętać wszystkie osoby inwestujące w akcje, jest analiza trendów. W poniższym artykule tłumaczymy wszystko, co warto wiedzieć na ten temat.

Inwestowanie na giełdzie – zestaw najważniejszych informacji

Giełda to miejsce, które zrzesza ogromną liczbę inwestorów z całego świata oraz właścicieli spółek akcyjnych, czyli firm notowanych na giełdzie. Każda firma notowana na giełdzie ma prawo do emitowania akcji. Te z kolei mogą kupować zarówno indywidualni inwestorzy – osoby fizyczne jak i szereg podmiotów gospodarczych. Każda giełda akcje oferuje od różnorodnych firm. Spółki akcyjne wchodzą na giełdę po to, by osiągnąć zysk. Pieniądze uzyskane od inwestorów w ramach emisji akcji mogą być przeznaczane na różne cele, np. inwestycje bądź spłatę powstałego zadłużenia.

W przypadku inwestorów zakup akcji to dobry sposób na ulokowanie kapitału. Wynika to z tego, iż w sytuacji, gdy sytuacja finansowa danej spółki akcyjnej jest dobra, wówczas cyklicznie wypłaca ona akcjonariuszom specjalne gratyfikacje finansowe – tzw. dywidendy. Obecnie akcje można kupować w pełni online, bez konieczności wychodzenia z domu. Stanowi to ogromne ułatwienie, co docenia wiele osób.

Mimo faktu, iż współcześnie dostęp do akcji jest bardzo szeroki, trzeba zdawać sobie sprawę z tego, iż decydując się na tego rodzaju inwestycję ponosimy stosunkowo duże ryzyko. Każda osoba myśląca o ulokowaniu swego kapitału powinna zdawać sobie sprawę z tego, że istnieje ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych środków. Bardzo istotne jest to, by poszerzać zakres swojej wiedzy. Bez tego osiągnięcie sukcesu będzie bardzo trudne. Ważna jest umiejętność analizy trendów na rynku. Poniżej wyjaśniamy szczegóły.

Jak analizować trendy na rynku akcji – najlepsze strategie

Osoby początkujące przed realizacją jakichkolwiek transakcji na rynku giełdowym powinny w pierwszej kolejności wszechstronnie się do tego przygotować. W przeciwnym razie zachodzi ryzyko utraty wszystkich zainwestowanych funduszy.

Co zrobić, by inwestycja w akcje przyniosła nam sukces i wiązała się z jak najmniejszym ryzkiem, trzeba posiadać szeroką wiedzę. Dotyczy to m.in. umiejętności analizowania trendów na rynku akcji. 

Trend to określenie dla kierunku, w którym podążają ceny w danym okresie. Trendy są widoczne na wykresach giełdowych, które poprzez formę graficzną mówią nam o zmianach w cenach określonych instrumentów finansowych. Specjaliści wyróżniają m.in. trend wzrostowy, spadkowy oraz boczny, zamiennie określany jako trend horyzontalny.

Rodzaje analizy trendów

Jednym z typów analizy jest analiza techniczna. Polega na badaniu wykresów cenowych akcji i poszukiwaniu określonych wzorców, które mogą wskazywać na zmianę trendu. Analiza techniczna wykorzystuje również wskaźniki techniczne, takie jak średnie kroczące, oscylatory i wskaźniki siły rynku, aby pomóc inwestorom w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

Popularna jest również analiza ilościowa – polega na wykorzystaniu matematycznych modeli i algorytmów, aby przewidywać przyszłe zmiany cen akcji. Analiza techniki ilościowej wykorzystuje m.in. modele regresji, sieci neuronowe, algorytmy uczenia maszynowego i sztuczną inteligencję.

ℹ️ ARTYKUŁ SPONSOROWANY